Przejdź do treści głównej

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ringu światłowodowego służącego do przesyłania strumieni wideo oraz danych systemów SKD oraz SSWIN w Zakładzie Produkcji Wody Mokry Dwór wraz z montażem, instalacją i uruchomieniem sprzętu sieciowego

Data dodania: 18-10-2016
1. Zamawiający: pełna nazwa zamawiającego:
MPWiK S.A. REGON: 930155369 kod, miejscowość, województwo, powiat: 50 – 421 Wrocław, woj. dolnośląskie, ulica, nr domu, nr lokalu: ul. Na Grobli 14/16, internet: www.mpwik.wroc.pl numer telefonu: (71) 34 09 500, faks: (71) 372 37 20

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia na:
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ringu światłowodowego służącego do przesyłania strumieni wideo oraz danych systemów SKD oraz SSWIN w Zakładzie Produkcji Wody Mokry Dwór wraz z montażem, instalacją i uruchomieniem sprzętu sieciowego

3. Na podstawie § 69 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPWiK S.A. we Wrocławiu informuję w przedmiotowym postępowaniu wybrana została najkorzystniejsza oferta, z najniższą ceną netto firmy:

Cyfrowe Sieci Multimedialne Sp. z o.o.
ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola
z ceną netto: 370.000,00 zł.

4. W postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres oferenta
Cena oferty
1. Cyfrowe Sieci Multimedialne Sp. z o.o.
ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola
370.000,00 zł
(po negocjacjach)
2. ePAL S.A.
ul. Redycka 71, 51-169 Wrocław
450.000,00 zł
(po negocjacjach)
3. Dolnet Group Sp. z o.o.
ul. Kopernika 34, 58-100 Świdnica
640.000,00 zł

5.  Jednocześnie informuję, że na podstawie § 28 ust. 1 pkt 2) Regulaminu Zamawiający wykluczył z postępowania Wykonawcę Dolnet Group Sp. z o.o., ponieważ nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Uzasadnienie:
Zgodnie z pkt. 5.3.1 SIWZ w celu spełnienia warunku zawartego w § 26 ust. 1 Regulaminu Wykonawca musiał, w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie co najmniej:

  1. a) dokumentację projektową instalacji światłowodowej i sprzętu sieciowego o wartości co najmniej 100 000,00 zł oraz,
  2. b) roboty budowlane polegające na montażu, instalacji i uruchomieniu instalacji światłowodowej oraz sprzętu sieciowego o wartości co najmniej 100 000,00 zł.

Natomiast  zgodnie z pkt. 10.12.10. SIWZ na ofertę składają się wykaz robót budowlanych wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej, w zakresie określonym w pkt. 5.3.1., wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, wartości i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów, określających, czy roboty oraz dokumentacja projektowa zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (wg wzoru stanowiącego zał. nr 6 do SIWZ).

Do oferty wykluczonego Wykonawcy załączono wykaz robót budowlanych oraz dokumentacji projektowej, które nie potwierdzają spełnianie warunków postawionych przez Zamawiającego, ponieważ jako doświadczenia zawodowego. nie można rozumieć faktu wykonania określonych czynności, prac na własną rzecz, a nie cudzą. W doświadczeniu zawodowym muszą wystąpić okoliczności odbioru prac (potwierdzenie należytego wykonania) przez Zamawiającego (odbiorca prac), oraz odpłatność tych prac (wynagrodzenie).

Wykaz musi potwierdzać spełnianie warunków postawionych przez Zamawiającego, tj. wykazać wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w zakresie jak opisano w SIWZ w punkcie 5.3.1. wraz z podaniem opisu wykonanych robót budowlanych oraz dokumentacji projektowej, ich rodzaju, daty, wartości i miejsca wykonania wraz z dowodami określającymi czy roboty oraz dokumentacja projektowa zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Zamknij
UWAGA AWARIA

Planowana data przywrócenia dostawy wody:
Zamknij

Brak wydarzeń w tym dniu

Zwiń
Proszę wpisać poprawny adres e-mail Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest wymagana dla dalszego procesu
Dziękujemy

Brak wydarzeń

STRONA, NA KTÓRĄ CHCESZ PRZEJŚĆ,
BĘDZIE WYŚWIETLANA
W STANDARDOWYM WIDOKU.

Wróć

lub

Przejdź dalej

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. Zobacz politykę prywatności.

Za chwilę usuniesz pliki cookies w serwisie MPWiK. Aby zmiany zostały wprowadzone, musimy odświeżyć stronę.
Zgadzasz się?

Telefon Koperta Email
Formularz aktualizacji danych dla klientów MPWiK
Uzupełnij formularz