Organy spółki

Walne Zgromadzenie

Rafał Dutkiewicz
Prezydent Miasta Wrocławia

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej zostali powołani:
Włodzimierz Patalas
Paweł Wojtyczka
Andrzej Wąsik
Marek Obrębalski
Ewa Kazubek-Pipiek

Zarząd

Witold Ziomek
Prezes Zarządu

Wytworzył informację: Michał Kostrowicki, 18.06.2007 r., 07.12.2007 r., 19.12.2007 r.; zmiany wprowadzili: Przemysław Ziółek, 11.02.2008 r., Paulina Bulanda 2.05.2014 r., stronę zaktualizował: Piotr Sieradzki 30.05.2017 r.