Organy spółki

Walne Zgromadzenie

Rafał Dutkiewicz
Prezydent Miasta Wrocławia

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej zostali powołani:
Włodzimierz Patalas
Andrzej Wąsik
Adam Grehl
Ewa Kazubek-Pipiek
Marek Obrębalski

Zarząd

Witold Ziomek
Prezes Zarządu

Robert Lewandowski
Wiceprezes Zarządu

Wytworzył informację: Michał Kostrowicki, 18.06.2007 r., 07.12.2007 r., 19.12.2007 r.; zmiany wprowadzili: Przemysław Ziółek, 11.02.2008 r., Paulina Bulanda 2.05.2014 r., stronę zaktualizował: Piotr Sieradzki 5.12.2017 r.